Śūraṅgama Mantra & Sutra

Image result for Śūraṅgama

Śūraṅgama Heart Mantra in Sanskrit:

Tadyathā oṃ anale viśade vīra-vajra-dhare bandha bandhani vajra-pāniḥ phaṭ hūṃ trūṃ phaṭ svāhā.

Śūraṅgama Mantra Assembly of Buddhas and Gods

(The entire, longer, more powerful and complete mantra in Sanskrit)

FIRST ASSEMBLY

Namaḥ sarva buddha bodhi-satve-bhyaḥ
Namaḥ saptānāṃ samyak-saṃbuddha koṭīnāṃ sa-śrāvaka saṃghānāṃ Namo loke arhattāṃ
Namaḥ srotāpannānāṃ
Namaḥ sakṛdāgāmināṃ.
Namaḥ anāgāmināṃ.
Namo loke samyag-gatānāṃ samyak-prati-pannānāṃ
Namo devarṣiṇāṃ
Namaḥ siddha-vidyā-dhāra-rṣiṇāṃ, śāpānugraha-samarthānāṃ. Namo brahmaṇe. Namaḥ indrāya.
Namo bhagavate rudrāya umāpati-sahīyāya.
Namo bhagavate nārāyaṇāya,
lakṣmi paṃca-mahā-mudrā namas-kṛtāya.

Namo bhagavate mahā-kālāya, tripura-nagara-vidrāpaṇa-karāya, adhi-muktaka śmaśāna-vāsine, mātṛ-gaṇa namas-kṛtāya.
Namo bhagavate tathāgata kulāya.
Namo bhagavate padma kulāya.
Namo bhagavate vajra kulāya.
Namo bhagavate maṇi kulāya.
Namo bhagavate gaja-kulāya.
Namo bhagavate dṛḍha-śūra-sena-pra-haraṇa-rājāya, tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya.
Namo bhagavate amitābhāya, tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya. Namo bhagavate akṣobhyāya, tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya. Namo bhagavate bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabha-rājāya, tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya.
Namo bhagavate saṃpuṣpita-sālendra-rājāya,
tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya.
Namo bhagavate śākyamunaye,
tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya.
Namo bhagavate ratna-kusuma-ketu-rājāya,
tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya.
Teṣāṃ namas-kṛtva imāṃ bhagavata stathāgatoṣṇīṣaṃ,

Sitātapatraṃ namāparājitaṃ pratyaṅgirāṃ. Sarva bhūta-graha nigraha-karaṇīṃ.
Para vidyā cchedanīṃ.
Akālaṃ-mṭtyu pari-trāṇa-karīṃ.
Sarva bandhana mokṣaṇīṃ.
Sarva duṣṭa duḥ-svapna nivāraṇīṃ. Caturaśītīnāṃ graha sahsrāṇāṃ vi-dhvaṃsana-karīṃ. Aṣṭā-viṃśatināṃ nakśatrāṇāṃ vi-dhvaṃsana-karīṃ. Sarva śatrū nivāraṇīṃ.
Ghoraṃ duḥ-svapnānāṃ ca nāśanīṃ.
Viṣa śastra agni uttaraṇīṃ. Aparājitaṃ mahā-ghorāṃ, Mahā-balām mahā-caṇḍāṃ mahā-dīptaṃ mahā-tejaṃ, Mahā-śvetām mahā-jvalaṃ mahā-balā pāṇḍara-vāsinī Ārya-tārā bhṛkuṭīṃ ceva vijaya vajra-maleti vi-śrutāṃ, Padmaṃkaṃ vajra-jihva ca mālā-cevāparājita, Vajrā daṇḍīṃ viśālā ca śanta vaideva-pūjitāṃ, Saumya-rūpaṃ mahā-śvetā,
Ārya-tārā mahā-bala aparā vjra śaṇkalā ceva, Vajra kaumāri kulan-dharī,
Vajra hastā ca mahā-vidyā kāṃcana mālikā,

Kusuṃbhā ratna ceva vairocanā kulāthadāṃ uṣṇīṣa, vi-jṛmbha-mānā ca savajra kanaka prabha locana, vajrā tuṇḍī ca śvetā ca kamalākṣī śaśī-prabha, ityete mudra gaṇā, sarve rakṣaṃ kurvantu mama sarva satvānāṃ ca.

SECOND ASSEMBLY

Oṃ ṛṣi-gaṇa praśāstaya sarva
tathāgatoṣṇīṣāya hūṃ trūṃ.
Jambhana-kara hūṃ trūṃ.
Stambhana-kara hūṃ trūṃ.
Mohana-kara hūṃ trūṃ.
Mathana-kara hūṃ trūṃ.
Para-vidyā saṃ-bhakṣaṇa-kara hūṃ trūṃ.
Sarva duṣṭānāṃ stambhana-kara hūṃ trūṃ.
Sarva yakṣa rākṣasa grahāṇāṃ, vi-dhvaṃsana-kara hūṃ trūṃ. Caturaśītīnāṃ graha sahasrāṇāṃ. vi- dhvaṃsana-kara hūṃ trūṃ. Aṣṭā-viṃśatīnāṃ nakṣatrānāṃ pra-sādana-kara hūṃ trūṃ. Aṣṭānāṃ mahā-grahāṇāṃ utsādana-kara hūṃ trūṃ.

Rakṣa rakṣa māṃ.
Bhagavan stathāgatoṣṇīṣa
sitātapatra mahā vajroṣṇīṣa,
mahā pratyaṅgire mahā sahasra-bhuje sahasra-śīrṣe. koṭī-śata sahasra-netre, abhedya jvalitā-taṭaka, mahā-vjrodāra tṛ-bhuvana maṇḍala.
Oṃ svastir bhavatu māṃ mama.

THIRD ASSEMBLY

Rāja-bhayā cora-bhayā udaka-bhayā agni-bhayā, viṣa-bhayā śastra-bhayā para-cakra-bhayā du-bhikṣa-bhayā, aśani- bhayā akāla-mṛtyu-bhayā dharaṇī-bhūmi-kampā-bhayā ulkā-pāta-bhayā, rāja-daṇḍa-bhayā suparṇi-bhayā nāga-bhayā vidyut-bhayā. Deva-grahā nāga-grahā yakṣa-grahā rākṣasa-grahā preta-grahā, piśāca-grahā bhūta-grahā kumbhaṇḍa-grahā pūtana-grahā, kaṭa-pūtana-grahā skanda-grahā apasmāra-grahā utmāda-grahā, cchāya-grahā revati-grahā jamika-grahā kaṇṭha-kamini-grahā.
Ojāhāriṇyā garbhāhāriṇyā jātāhāriṇyā jīvitāhāriṇya,
rudhirāhāriṇyā vasāhāriṇyā māṃsāhāriṇyā medāhāriṇyā,

majjāhāriṇyā vāntāhāriṇyā asucyāhāriṇyā ciccāhāriṇyā, teṣāṃ sarveṣāṃ.
Sarva grahāṇāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi. Pari-brajāka kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi. Ḍāka-ḍākinī kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi Mahā-paśupati rudra kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi. Nārāyaṇā paṃca mahā mudrā kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi Tatva garuḍa sahīyāya kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi Mahā-kāla mātṛgaṇa sahīyāya kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi. Kāpālika kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi.
Jayakarā madhukara sarvārtha-sādhaka kṛtāṃ,
vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi
Catur-bhaginī bhratṛ-paṃcama sahīyāya kṛtāṃ,
vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi.
Bhṛṅgi-riṭika nandi-keśvara gaṇapati sahīya kṛtāṃ,
vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi.
Nagna-śramaṇa kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi. Arhanta kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi.
Vīta-rāga kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi.
Vajra-pāṇi guhyakādhipati kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi.

Rakṣa rakṣa māṃ.

FOURTH ASSEMBLY

Bhagavata stathāgatoṣīṣaṃ sitātapatraṃ namo-stute. Asitānalārka prabha-sphuṭa vikasitātapatre.
Jva jvala dhaka-khaka vidhaka-vidhaka dara dara vidara vidara, cchinda cchinda bhinda bhinda, hūṃ hūṃ phaṭ! phaṭ! svāhā. Hehe phaṭ. Amogha phaṭ. Apratihata phaṭ. Vara-prada phaṭ. Asura vidrāpaka phaṭ. Sarva deve-bhyah phaṭ. Sarva nāge-bhyaḥ phaṭ Sarva yakṣe-bhyaḥ phaṭ. Sarva rākṣase-bhyaḥ phaṭ.
Sarva garuḍe-bhyaḥ phaṭ. Sarva gāndharve-bhyaḥ phaṭ.
Sarva asure-bhyaḥ phaṭ. Sarva kindare- bhyaḥ phaṭ.
Sarva mahorage- bhyaḥ phaṭ. Sarva manuṣe- bhyaḥ phaṭ.
Sarva amanuṣe- bhyaḥ phaṭ. Sarva bhūte- bhyaḥ phaṭ.
Sarva piśāce- bhyaḥ phaṭ. Sarva kumbhaṇḍe- bhyaḥ phaṭ. Sarva pūtane- bhyaḥ phaṭ. Sarva kaṭa-pūtane- bhyaḥ phaṭ. Sarva dur-laṅghite- bhyaḥ phaṭ. Sarva duṣ-prekṣite- bhyaḥ phaṭ. Sarva jvare- bhyaḥ phaṭ. Sarva apasmāre- bhyaḥ phaṭ.
Sarva śramaṇe- bhyaḥ phaṭ. Sarva tirthike- bhyaḥ phaṭ.
Sarva utmāde- bhyaḥ phaṭ. Sarva vidyā-rājācārye- bhyaḥ phaṭ.

Jayakarā madhukara sarvārtha-sādhake- bhyaḥ phaṭ.
Sarva vidyācārye- bhyaḥ phaṭ. Catur bhaginī- bhyaḥ phaṭ. Vajra kaumārī kulan-dharī mahā-vidyā-rājebhyaḥ phaṭ. Mahā-pratyaṅgire-bhyaḥ phaṭ. Vajra śankalāya phaṭ. Mahā-pratyaṅgira-rājāya phaṭ.
Mahā-kālāya mahā-mātṛ-gaṇa namas-kṛtāya phaṭ. Vaisnavīye phaṭ. Brahmaṇīye phaṭ. Agnīye phaṭ. Mahā-kālīye phaṭ. Kāla-daṇḍīye phaṭ. Indrīye phaṭ. Raudrīye phaṭ. Cāmuṇḍīye phaṭ. Kāla-rātrīye phaṭ.. Kāpālīye phaṭ. Adhi-muktaka śmaśāna vāsinīye phaṭ.
Yeke-citta satva mama.

FIFTH ASSEMBLY

Duṣṭa-cittā pāpa-cittā raudra-cittā vi-dveṣa amaitra-cittā. Utpāda-yanti kīla-yanti mantra-yanti japanti juhvanti. Ojāhārā garbhāhārā rudhirāhārā vasāhārā, majjāhārā jātāhārā jīvitāhārā malyāhārā, gandhāhārā puṣpāhārā phalāhārā sasyāhārā. Pāpa-cittā duṣṭa-cittā raudra-cittā.
Yakṣa-graha rākṣasa-graha preta-graha piśāca-graha,

bhūta-graha kumbhaṇḍa-graha skanda-graha utmāda-graha, cchāya-graha apasmāra-graha ḍāka-ḍākinī-graha, revati-graha jamika-graha śakuni-graha mantra-nandika-graha, lamvika-graha hanu kaṇṭha-pāṇi-graha.
Jvara ekāhikā dvaitīyakā straitīyakā catur-thakā. Nitya-jvarā viṣama-jvarā vatikā paittikā,
śleṣmikā san-nipatikā sarva-jvarā.
Śirortti ardhavabhedaka arocaka,
akṣi-rogaṃ nasa-rogaṃ mukha-rogaṃ hṛd-rogaṃ gala-grahaṃ, karnṇa-śūlaṃ danta-śūlaṃ hṛdaya-śūlaṃ marma- śūlaṃ, pārśva-śūlaṃ pṛṣṭha-śūlaṃ udara-śūlaṃ kaṇṭī-śūlaṃ, vasti-śūlaṃ ūru-śūlaṃ jāṅgha-śūlaṃ hasta-śūlaṃ, pāda-śūlaṃ sarvāṅga-pratyaṅga-śūlaṃ.
Bhūta vetāḍa ḍāka-ḍākinī jvara.
Dadru kāṇḍu kiṭibhalotavai sarpa-lohāliṅga,
śūṣatra sagara viśa-yoga,
agni udaka mara vaira kāntāra akālaṃ-mṛtyu.
Traibuka trai-laṭaka vṛścika sarpa nakula,
siṃgha vyāghra ṛkṣa tarakṣa mṛga,

sva-para jīva teṣāṃ sarveṣāṃ.
ṣitātapatraṃ mahā-vjroṣṇīṣaṃ mahā-pratyaṅgiraṃ. Yāvadvā-daśa yojanābhyantareṇa, sīmā-bandhaṃ karomi, diśā-bandhaṃ karomi, pāra-vidyā-bandhaṃ karomi, tejo-bandhaṃ karomi, hasta-bandhaṃ karomi , pāda-bandhaṃ karomi, sarvāṅga-pratyaṅga-bandhaṃ karomi.
Tadyathā: Oṃ anale anale viśade viśade vīra vjra-dhare, bandha bandhani, vajra-pāṇi phaṭ! hūṃ trūṃ phaṭ! svāhā. Namaḥ stathāgatāya sugatāya arhate samyak-saṃbuddhāya, siddhyantu mantra-pada svāhā.

Śūraṅgama Mantra

Shurangama Mantra, Sanskrit: Sitātapatroṣṇīṣa Dhāraṇī

Śūraṅgama Heart Mantra Amulet
Śūraṅgama Heart Mantra Amulet

The Śūraṅgama Lituny (English Translation)

At that time the World-honoured One, from the fleshy crown of His head, sent out a sparkling flood of light rays and, amidst these rays, burst forth a thousand-petaled jewelled lotus.

A transformed Tathāgata sat within this jewelled flower the crown of His head emitting hundreds of glistening light rays in all directions;

Everywhere each light revealed all things as numerous as the myriad grains of sand in the Ganges.

The Vajrapanis, Jewel in hand, lighted up the mountains, appearing everywhere within the vault of

space; the great assembly beheld this with awe.

Unable to hold on to their fears and desires, they sought the Buddha’s pity and aid and whole-

heartedly hearkened unto the radiant Tathāgata atop the now-concealed crown of the Buddha’s head as he chanted this sacred Invocation.

The Invocation of All the Transformations of the Invincible One

Homage to all the Buddhas and Bodhisattvas!

Homage to the Seven Fully Enlightened Buddhas and to their disciples within the billions of sanghas!

Homage to the realm of the Arahants!
Homage to those who have entered the stream!
Homage to those who are to be reborn but once more!
Homage to those who will not be reborn again!
Homage to the realm of the completely successful One who practises right actions!

Homage to the Triple Treasure!

Homage to the exalted Lord who conquers with His resolute host of celestial warriors, the Tathāgata, the Arahant, the Fully Enlightened One!

Homage to the exalted Amitābha, the One of Infinite Light, the Tathāgata, the Arahant, the Fully Enlightened One!

Homage to the exalted Akṣobhya, the Immutable One, the Tathāgata, the Arahant, the Fully Enlightened One!

Homage to the exalted Bhaiṣajyaguru, Radiant Healing Lord of the Indestructible Lapis Lazuli, the Tathāgata, the Arahant, the Fully Enlightened One!

Homage to the exalted Shaléndra, Lord of the Most Excellent of Sala Trees in Full Bloom, the Tathāgata, the Arahant, the Fully Enlightened One!

Homage to the exalted Śākyamuni, the Tathāgata, the Arahant, the Fully Enlightened One! Homage to the exalted Rátnakúsumakétu, Lord of the Flowering Jewel Banner which is the

standard for our vow to train, the Tathāgata, the Arahant, the Fully Enlightened One!

Homage to the exalted Family of the Tathāgata!
Homage to the exalted Family of the Lotus!
Homage to the exalted Family of the Vajra-diamond!
Homage to the exalted Family of the Mani-jewel!
Homage to the exalted Family of Action blossoming forth from the Water of the Spirit!

Homage to the wise and holy ones who live amidst the devas!
Homage to those who preserve these words of pure and bright Dharma!
Homage to the wise and holy ones who preserve this pure Dharma and to those who likewise

facilitate its recitation!

Homage to Brahma who is the yearning of the heart!
Homage to Indra who is the will to train!
Homage to the exalted Rudra, the Wrathful and Puriffing One, companion to Uma, the One Who

Brings True Peace!
Homage to Naráyana of the five great mudra seals, along with his guardians!
Homage to the Adored One!
Homage to Mahākāla, Him of the Dark Realms, who put to flight the triply-fortified cities of the

haughty asuras, the Confident One, along with His host of Divine Mothers who dwell within

the burning-grounds of the dead!

Homage to the Adored One!

We bow in homage to all of you for you are the white canopy of light that covers the crown of the exalted Tathāgata’s head, all the Transformations of the Invincible One adored by all celestial beings, honored by all celestial beings and guarded over by every celestial being!

We pray that You make all devilish entanglements and fascinations subside, Make known what needs to be known,
Tame those who would prolong pain,
Protect us from evil,

Keep us safe from an untimely death,
Liberate us from all our fetters,
Protect us from all that is difficult to tame and from nightmarish dreams,
Free us from the four and eighty thousand enticements,
Purify the eight and twenty mansions wherein the Moon of our Original Nature abides,
Rid us of the eight great distractions of gain and loss, fame and disgrace, praise and ridicule,

elation and sorrow,
Protect us from all enemies,
Make all mysteries disappear and evil visions dissolve
And make us strangers to poison, sword, fire and flood.
We call upon Thee, the Great Fierce One from the Family of the Invincible, the Great Adítya

whose mighty brilliance blazes forth like the sun, destroying all darkness,
And upon Thee, the Great DazzlingWhite One of the blazing light, the mighty white-robed One who abides within the white lotus. the Noble Liberator born from the tear-filled eve of

Compassion,
And upon Thee, Bhríkuti, the Wrathful Frowning One who sprang from the scowling brow of

Compassion,
And upon Thee, the victorious Vajrámriti, the Indestructible One crystal clear as the Sweet Dew, And upon Thee, the flower-wreathed Vajra-tongued One famed for Thy teaching of the ways to sit

in meditation.

And upon Thee, the One with the Invincible Vajra-sceptre, honored by celestial beings as the One who is thoroughly free from defiling passions,

And upon Thee, Avalokiteśvara, the Great White One whose form is as a flower,
And upon Thee with the Vajra-chains which bind all evil, second only to the Noble

Avalokiteśvara in might, along with Thy Vajra-handmaidens, the upholders of the Families, And upon Thee, the Golden-garlanded One whose great knowledge is as a diamond which Thou holdest in Thy hand, the Jewel in the Red Safflower, Vairochana, from whose actions the head

crown arises,
And upon Thee, Lochána, with Thy garlands in full bloom, Divine Mother Who is Wisdom, Thee

whose Vajra is lustrous as gold, who, like the Vajra-beaked Ganúda, swallows the serpent of hatred, the Dazzling White One whose eyes are like lotus blossoms, radiant as the moon at its fullest.

As thus we speak, may all of you through your multitudinous mudra signs protect us from all things!

Om to the crown of the Tathāgata which the whole assembly of Holy Ones praise!

Hūm trūm, smash all fetters!
Hūm trūm, restrain all evil!
Hūm trūm. shine forth!

Hūm trūm, stir up the lethargic mind!
Hūm trūm, bestow upon us what needs to be known!
Hūm trūm, restrain all comrption and wickedness!
Hūm trūm, bring to an end all entanglements with demons that bedevil us by day or stalk us by

night!
Hūm trūm, free us from the four and eighty thousand enticements!
Hūm trūm, purify the eight and twenty mansions where the Moon of our Original Nature abides! Hūm trūm, rid us of the eight great distractions!
Protect us, we pray, protect us!
To that which transforms atop the crown of the Tathāgata’s head, to the Great Vajradhára, the

Thousand-armed One with a thousand heads and a hundred thousand eyes, indestructible.

whose radiance blazes up through the Mandala of the Three Worlds,

Om, we pray, help us to return to our Original Nature!

By being mindful, may I be cleansed
Of fear of rulers and whatever else would dominate me,
Of fear of thieves and whatever else would rob or deprive me,
Of fear of fire and whatever else may enflame or consume me,
Of fear of flood and whatever else would overwhelm or drown me.
Of fear of poison and whatever else would comrpt me,
Of fear of weapons and whatever else may wound or maim me,
Of fear of hostile armies and whatever else may assault me,
Of fear of famine and want, and whatever else may starve or deprive me,
Of fear of lightning and whatever else may strike me suddenly and unexpectedly,

Of fear of untimely death.

Of fear of being overwhelmed by earthquakes and whatever else may shake the ground from beneath me,

Of fear of falling meteors and whatever else may befall me from the heavens,
Of fear of a ruler’s rod and whatever else would inflict punishment or pain upon me,

Of fear of snakes and dragons and whatever else would crush me in its coils,
Of fear of storms and whatever else may thunder down upon me,
Of fear of vultures and eagles and whatever else would prey upon me.
By being mindful, may I be cleansed
Of entanglements with the imps of mischief and scorn,
Of entanglements with those who stalk the night,
Of entanglements with hungry ghosts,
Of entanglements with the demons of despair,
Of entanglements with the demons of deception and

confusion,
Of entanglements with things that sexually fascinate,
Of entanglements with the demons of agitation and fury,
Of entanglements with the demons of neglectfulness,
Of entanglements with Skanda, lord of argument and disease,
Of entanglements with the demons who bring on twitchings,
Of entanglements with the demons of intoxication and raging desire,
Of entanglements with nightmares and shadows,
Of entanglements with Révati, she who indulges in abusiveness.
By being mindful, may I be cleansed
Of whatever would rob me of my giving rise to spiritual intentions,
Of whatever would rob me of the Child whilst It is still developing in the hara,
Of whatever would rob me of the newly born Child,
Of whatever would rob me of my vitaliry
Of whatever would rob me of my blood,
Of whatever would rob me of my breath,
Of whatever would rob me of my skin,
Of whatever would rob me of my flesh,
Of whatever would rob me of my marrow,
Of whatever would rob me of my vomit,
Of whatever would rob me of my bodily excretions,
Of whatever would rob me of my mind.
By being mindful, may I be cleansed
Of all these and of all other enticements and distractions.
By being mindful of those who are homeless mendicant monks, may I be cleansed;
By being mindful of the daemons who lay bare the Truth, may I be cleansed;
By being mindful of Rudra, the Purifier who rages like a tempest, may I be cleansed;
By being mindful of the True Garúda who swallows the serpent of hate, may I be cleansed;

By being mindful of Mahākāla and His host of Divine Mothers, may I be cleansed;
By being mindful of Kāpālika whose skull is our begging bowl, may I be cleansed;

By being mindful of those who make us victorious, those who offer us the Divine Nectar and those who grant us the means to do all that needs to be done, may I be cleansed;

By being mindful of the Four Divine Sisters, the Transcendent Virtues that abide within the world beyond form, may I be cleansed;

By being mindful of Bringiriti, bringer of victory Nandikéshvara, bringer of joy, and Gánapati, clearer of paths, may I be cleansed;

By being mindful of those who are free from all ties and fetters, may I be cleansed;
By being mindful of the Arahants, may I be cleansed;
By being mindful of the excellent and distinguished assembly of monks, may I be cleansed;
By being mindful of Vajrapāni, the Bodhicitta of all the Tathāgatas whose hand holds the Jewel,

may I be cleansed;
By being mindful of Brahma and of Rudra and of Narayána, may I be cleansed;
By being mindful of Guhykádhipati, the Unseen Lord of the Gúhyakas who guard the Treasure,

may I be cleansed.
Protect me, I pray, protect me!

O Exalted One, I dedicate myself to your canopy of white light which, radiantly spreading forth from its black stem, opens like a blossom!

Blaze up, blaze up!
Burn out our passions!
Burn away all defilements!
Cleave our bonds!
Tear our fetters asunder!
Sever our entanglements!
Bind all evil! Hūm, hūm, Peace, Peace. All Hail!
With joyous laughter we cry Peace!
To the Unfailing One, Peace!
To the Indestructible One. Peace!
To the Bestower of gifts, Peace!
To the One who puts the warring asuras to flight, Peace!

To all celestial beings, Peace!
To all nagas, Peace!
To all imps of mischief and scom, Peace!
To all stalkers of the night, Peace!
To all who inflict suffering on those who hate, Peace!
To all who would storm the gates to the Heavens, Peace!

To all who distract from training by singing, Peace!
To all who distract from training by playing music, Peace!

To all who distract from training by dancing about, Peace!

To all that creates deception, Peace!
To all that disheartens through despair, Peace!
To all that arouses sexual fascination, Peace!
To all who stir things up, Peace!
To all who encourage neglectfulness, Peace!

To all who break the Precepts, Peace!
To all that is difficult to look upon, Peace!
To all that is painful and grievous, Peace!
To all that gives rise to twitchings, Peace!
To all who listen but still cleave to non-Buddhist paths, Peace!
To all manner of misguided ways, Peace!
To all forms of intoxication, Peace!
To all teachers of spiritual knowledge, Peace!
To those who make us victorious or offer us the Divine Nectar or create the means to do all that

needs to be done or are teachers of spiritual knowledge, Peace!
To the Four Divine Sisters, Peace!
To the Vajra Handmaidens who uphold the Families and to the Lords of Knowledge, Peace!
To the Great Body of Transformations, Peace!
To Vajrashankára, the Beneficent Lord of Transformations, Peace!
To Mahākāla, Peace!
To his host of Divine Mothers, Peace!
To the Adored One, Peace!
To Indra, warring lord against the asuras, Peace!
To the Possessor of Sacred Knowledge, Peace!
To Rudra, the Raging One, Peace!
To Vishnu, perpetuator of all phenomena, Peace!
To Brahma, creator of all phenomena, Peace!
To the one who resists, Peace!
To Agni, Wisdom’s Flame which consumes all ignorance and passion, Peace!
To Mahakáli, Her of the Dark Realms, Peace!
To Raúdri who follows upon Rudra as self-righteousness and brutality follow upon rage, Peace!

To Kaladándi, wielder of the scythe of death, Peace!
To Aíndri who follows upon Indra as violence follows upon warlike intentions, Peace!
To Wisdom, the Divine Mother, Peace!
To Chamúndi, weaver and severer of enchantments, Peace!
To Kalarátri who brings the dark night of death, Peace!
To Kapáli who wears the necklace of skulls, Peace!
To the Confident One who dwells within the graveyard, Peace!

If there are any sentient beings
With a corrupt and malignant mind,
Or with an evil mind,
Or with a brutal and raging mind,
Or with a hostile mind
Or with an unfriendly mind,
May they give rise to this Invocation, cleanse themselves with it by speaking it aloud, praying it in

whispers or reading it silently
Lest they rob us of our first conception of the Truth,

Or rob us of the developing Child within the hara,

Or rob Him of His blood,
Or rob Him of His skin,
Or rob Him of His flesh,

Or rob Him of His marrow,
Or rob Him of His birth,
Or rob Him of His new life,
Or rob Him of His vitality,
Or rob Him of His talents,
Or rob Him of His innocence,
Or rob Him of His brightness,
Or rob Him of His flowering,
Or rob Him of His fruition,
Or rob Him of the harvest of His fruits,

Or if there are any

With an evil mind,
Or a malignant and comrpt mind
As a result of entanglement with a celestial being,
Or entanglement with a naga,
Or entanglement with a mischievous or malicious imp,
Or entanglement with a stalker of the night,
Or entanglement with one who is resentful or craves power,
Or entanglement with an avenger of hatred,
Or entanglement with whatever distracts training by appealing to the ear,

Or entanglement with whatever distracts training by appealing to the eye,

Or entanglement with a hungry ghost,
Or entanglement with a demon of despair,
Or entanglement with that which creates deception and confusion,
Or entanglement with one who stirs things up,
Or entanglement with an encourager of neglectfulness,
Or entanglement with that which arouses sexual fascination,
Or entanglement with Skanda, lord of argument and disease,
Or entanglement with intoxications,
Or entanglement with nightmares and shadows,
Or entanglement with what brings on convulsions, twitching and fits,
Or entanglement with whatever drains us of our vitality,
Or entanglement with those who indulge in abusiveness,
Or entanglement with those who beg from greed,
Or entanglement with birds of omen,
Or entanglement with elation over auspicious signs,
Or entanglement with hypocrites and rogues,
Or entanglement with those who strangle to extort,
Or if there are any

Who burn with a fever, such as the one-day fever, the two-day fever, the three-day fever, the four- day fever, a constant fever or a chronic fever,

Or suffer from the humour that leads to initability, the peevishness of biliousness or the apathy of phlegm,

Or are overwhelmed to the point of collapse,
Or suffer from all manner of feverish headaches,
Or are immobilized,
Or who suffer from disgust over things indigestible,
Or whose sight is diseased,
Or whose mouth is diseased,
Or whose heart is diseased.
Or who suffer from earache, tooth-ache, heartburn, pain in some vital organ, sore joints, chest

pains, back ache, stomach ache, pinched nerves, sciatica, kidney or gall stones, painful thighs,

hip pain, sore hands, sore feet or pain throughout their whole body,
Or have a fever brought on by some demon who throws them into confusion or resurrects dead

issues or drains their energies,
Or who suffer from things that get under the skin and itch, or fester, like scabies, ringworm, boils

and abscesses, or things that create rot, like syphilis and leprosy, or things that harden like

callouses or corns,
Or who are swept with nausea,
Or are wasting away with consumption,
Or meet with an accident through such things as fire and flood,
Or with an untimely death by some insect’s poisonous bite or sting, or by scorpion’s or serpent’s

venom, or within the claws and fangs of some lion, tiger, bear or hyena,
O all Ye victors over Mara who are the Transformations within the canopy of white light that

streams forth from the Great Vajra Crown for ten yojanas in all directions,
Help me to restrain such entanglements with gentle kindness and friendliness,
Help me to restrain them in all the ten quarters,
Help me to restrain them with fulIknowledge of what needs to be done,
Help me to restrain them with dignity and in full light,
Help me to restrain them with my very hands,
Help me to restrain them with my very feet,
Help me to restrain them with my whole body and every part of it.

Thus I pray:-
Om to Thee, Flame of the Sweet Dew, blaze forth in all Your brilliance and purity, shine forth

Your skilful tenderness!
O Vajrapāni, Heroic One, Thee who holdest the Diamond of Wisdom in Thy hand, restrain all that

would fetter us! Peace!
Hūm trūm, Peace! All Hail!
Homage to the Tathāgata, the Successful One, the Arahant, the Fully Enlightened One who has

completely realized the Wisdom that is the Path of the Divine Mother Prajñāpāramitā! All Hail!

(Source: https://www.wisdomcompassion.org/surangamamantra)

Shillelagh Studies

A hub for the music, culture, knowledge, and practice of Irish stick-fighting, past and present.